مناقصه خرید، حمل و نصب تجهیزات روشنایی کارخانه نورد میلگرد و مفتول

آگهی مناقصه عمومی

کارفرما: شرکت فولاد کاوه اروند(سهامی خاص)

موضوع: مناقصه خرید ، حمل و نصب تجهیزات روشنایی کارخانه نورد میلگرد و مفتول

شرح مختصر : خرید ، حمل  و نصب تجهیزات  روشنایی سالن تولید ، انبار محصول ، انبار بیلت و محوطه کارخانه نورد میلگرد و مفتول شرکت فولاد کاوه اروند واقع در شهرک صنعتی خرمشهر

میزان ضمانت شرکت در مناقصه: ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ریال پانصد میلیون ریال

مهلت دریافت اسناد مناقصه: از دوشنبه مورخه  ۵/۴/ ۱۳۹۵ لغایت ۱۳۹۵/۵/۱۰

آخرین مهلت تحویل پیشنهاد: ساعت ۱۷ پنجشنبه مورخه ۱۳۹۵/۵/۲۱

نحوه خرید اسناد: واریز مبلغ .۱٫۰۰۰٫۰۰۰  ریال(یک میلیون ریال) واریز به حساب شماره ۲۴۰۰۴۲۵۳۵۵۶۰۰ بانک کارآفرین شعبه نیاوران بنام شرکت فولاد کاوه اروند و ارائه معرفی نامه رسمی.

حداقل شرایط شرکت در مناقصه:   دارا بودن شخصیت حقوقی،ارائه سوابق کاری مشابه ،ارائه مدارک مبنی بر توان مالی،توان مدیریتی و تجهیزات،دارا بودن گواهینامه مربوطه مربوط به موضوع مناقصه و سایر شرایط مندرج در اسناد مناقصه.

محل دریافت اسناد:  تهران- بزرگراه حکیم نرسیده به بلوار آفریقا ساختمان مرکزی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی طبقه نهم شرکت فولاد کاوه اروند. یا خرمشهر جاده امام صادق شهرک صنعتی خرمشهر شرکت فولاد کاوه اروند.

تلفن تماس واحد مهندسی:  ۵۳۵۴۶۴۶۰-۰۶۱  فاکس ۵۳۵۴۶۴۵۹-۰۶۱                                                     تلفن دفتر تهران: ۸۸۸۸۱۶۸۴-۰۲۱  ایمیل: info@aks.co .ir

کمیسیون معاملات شرکت فولاد کاوه اروند در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات ارائه شده کاملا مختار می باشد.