مناقصه تهیه و اجرای خط دو مداره ۳۳ کیلوولت و خط تک مداره ۱۳۲ کیلوولت

آگهی مناقصه عمومی

کارفرما: شرکت فولاد کاوه اروند(سهامی خاص)

موضوع: مناقصه تهیه و اجرای خط دو مداره  33 کیلوولت و خط تک مداره  132 کیلوولت

شرح مختصر : تهیه و اجرای خط ۱۳۲ کیلو ولت پایه بتنی  به طول حدود ۱۱۰ متر و خط ۳۳ کیلوولت دو مداره پایه بتنی به طول حدود ۳ کیلو متر  و خط ۳۳ کیلو ولت دو مداره زمینی حدود ۷۰۰ متر  برای برق رسانی به کارخانه نورد شرکت فولاد کاوه اروند واقع در شهرک صنعتی خرمشهر.

میزان ضمانت شرکت در مناقصه: ۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ریال هفتصد و پنجاه میلیون ریال

مهلت دریافت اسناد مناقصه: ازیکشنبه مورخه ۵/۳/ ۵/۱۳۹۵ لغایت ۵/۷/ ۱۳۹۵

آخرین مهلت تحویل پیشنهاد: ساعت ۱۷ پنجشنبه مورخه ۱۳۹۵/۵/۱۴

نحوه خرید اسناد: واریز مبلغ .۱٫۰۰۰٫۰۰۰  ریال(یک میلیون ریال) واریز به حساب شماره ۲۴۰۰۴۲۵۳۵۵۶۰۰ بانک کارآفرین شعبه نیاوران بنام شرکت فولاد کاوه اروند و ارائه معرفی نامه رسمی.

حداقل شرایط شرکت در مناقصه:   دارا بودن شخصیت حقوقی،ارائه سوابق کاری مشابه برای اجرای خط ۳۳ کیلو ولت هوایی  و زمینی و خط ۶۳ کیلو ولت هوایی ،ارائه مدارک مبنی بر توان مالی،توان مدیریتی و تجهیزات، دارا بودن حداقل پایه ۳ صلاحیت پیمانکاران در رشته نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی  و سایر شرایط مندرج در اسناد مناقصه.

محل دریافت اسناد:  تهران- بزرگراه حکیم نرسیده به بلوار آفریقا ساختمان مرکزی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی طبقه نهم شرکت فولاد کاوه اروند. یا خرمشهر جاده امام صادق شهرک صنعتی خرمشهر شرکت فولاد کاوه اروند.

تلفن تماس واحد مهندسی:  53546460-061  فاکس ۵۳۵۴۶۴۵۹-۰۶۱                                                     تلفن دفتر تهران: ۸۸۸۸۱۶۸۴-۰۲۱  ایمیل: info@aks.co .ir

کمیسیون معاملات شرکت فولاد کاوه اروند در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات ارائه شده کاملا مختار می باشد.