مناقصه عمومی حمل شمش فولادی از شرکت فولاد سیرجان ایرانیان

باسمه تعالی

شرکت فولاد کاوه اروند در نظر دارد جهت حمل شمش فولادی خریداری شده خود از شرکت فولاد سیرجان ایرانیان به شرکت فولاد کاوه اروند با برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ایی طبق فرم پیشنهاد قیمت بارگزاری شده در سایت اینترنتی رسمی شرکت اقدام نماید

متقاضیان محترم برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مناقصه به سایت اینترنتی مراجعه نمایند

مهلت زمانی دریافت فرم پیشنهاد قیمت مناقصه از سایت:

روز سه شنبه ۲۴ / ۰۸ / ۱۴۰۱ تا پایان وقت اداری

زمان بازگشایی فرم های پیشنهاد قیمت از طریق ادرس های الکترونیکی ارسالی:

روز پنجشنبه ۲۶ / ۰۸/ ۱۴۰۱ تا پایان وقت اداری

لازم به ذکر است پیشنهاد قیمت تنها با ارسال فرم مندرج در سایت بوسیله پست الکترونیکی مندرج در فرم پیشنهاد قیمت امکان پذیر است .

متقاضیان قبل از ارسال پیشنهاد قیمت حتما و با دقت مفاد و شرایط و توضیحات مندرج در فرم پیشنهاد قیمت را مطالعه و سپس ارسال نمایند.

همچنین فرم های پیشنهادی تنها با مهر و امضای رسمی مناقصه گر از سوی واحد حراست منظور می گردد در غیر این صورت به هیچکدام رسیدگی نخواهد شد.

شرکت های متقاضی در نظر داشته باشند تنها شرکت هایی مجوز حضور در مناقصه را دارند که در سیستم لجستیک شرکت فولاد سیرجان ایرانیان مراحل ثبت خود را انجام داده و فعال بودن آنان از سوی شرکت های مذکور احراز گردد و همچنین مجوزهای لازم را جهت امکان صدور بارنامه در شهرستان های زرند و کرمان  را متعاقبا از قبل اخذ نموده و رزومه کاری قابل قبولی داشته باشند . /

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص مناقصه شماره تماس: ۰۶۱۵۳۵۴۶۴۶۰ داخلی ۱۰۵

 

فرم پیوست:
سیرجان