مناقصه کدینگ، برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات

بسمه تعالی
شرکت فولاد کاوه اروند در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی پیمانکار واجد شرایط جهت اجرای کدینگ، برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات تجهیزات کارخانه نورد ۶۰۰ هزار تنی خود را شناسایی نمایید.
جهت اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:
کدینگ، برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات