مناقصه پیمانکار بارگیری ضایعات

باسمه تعالی

 

شرکت فولاد کاوه اروند در نظر دارد از طریق مناقصه نسبت به شناسایی پیمانکار بارگیری ضایعات اقدام نماید. لذا جهت شرکت در مناقصه فرم ذیل را تکمیل و تا تاریخ ۱۹ / ۰۴ / ۱۴۰۰  به آدرس ایمیل Purchase@aks.co.ir ارسال فرمایید.

 

جهت دریافت فرم به لینک ذیل مراجعه نمایید:

مناقصه پیمانکار بارگیری ضایعات