مناقصه غلتک تنگستن کاربید

بسمه تعالی

شرکت فولاد کاوه اروند در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی نسبت به خرید دو ردیف غلتک تنگستن کاربید (با مشخصات فنی پیوستی) اقدام نماید. لذا جهت شرکت در مناقصه فرم های پیوست را تکمیل و پیشنهادات مالی و فنی را به آدرس ایمیل ذکر شده در فرم طبق مدت زمان تعیین شده ارسال فرمایید.

 

فایل پیوست:

غلتک تنگستن کاربید