مناقصه عمومی

بسمه تعالی

احتراماً به پیوست ۴ مناقصه جهت خرید لوله، کابل، سینی کابل و انجام پایپینگ و کابل کشی خط مفتول جهت درج در سایت شرکت حضورتان ارسال می گردد، خواهشمند است دستورات مقتضی را صادر فرمایید.

 

تمدید مناقصه لغایت: ۱۳۹۹/۰۵/۱۹

تمدید مناقصه لغایت: ۱۳۹۹/۰۶/۱۵

 

مناقصه ۱:

شرکت فولاد کاوه اروند در نظر دارد خرید لوله های مورد نیاز خط مفتول را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس لینک ذیل مراجعه فرمایید:

اسناد مناقصه خرید لوله های مورد نیاز خط مفتول

 

مناقصه ۲:

شرکت فولاد کاوه اروند در نظر دارد خرید کابل های مورد نیاز خط مفتول را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس لینک ذیل مراجعه فرمایید:

اسناد مناقصه خرید کابل های مورد نیاز خط مفتول

 

 

مناقصه ۳:

شرکت فولاد کاوه اروند در نظر دارد خرید سینی کابل های مورد نیاز خط مفتول را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس لینک ذیل مراجعه فرمایید:

اسناد مناقصه خرید سینی و نردبان کابل (خط مفتول)

 

 

متن پیشنهادی مناقصه ۴:

شرکت فولاد کاوه اروند در نظر دارد پیمانکاری لوله کشی و کابل کشی خط مفتول را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس لینک ذیل مراجعه فرمایید:

اسناد مناقصه لوله کشی و کابل کشی تجهیزات خط نورد مفتول