مناقصه شناژ دیوار پیرامونی و ساختمان های جانبی

بسمه تعالی
شرکت فولاد کاوه اروند در نظر دارد، اجرای شناژ دیوار پیرامونی و ساختمان های جانبی را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک ذیل مراجعه فرمایید.
شماره تماس: ۵۳۵۲۶۴۶۰ – ۰۶۱       داخلی ۱۱۷

لینک اسناد مناقصه:

اسناد مناقصه