مناقصه دو مرحله ای پیمانکار تامین و نصب لوور

آگهی مناقصه

 
 

شرکت فولاد کاوه اروند در نظر دارد از طریق مناقصه دو مرحله ای پیمانکار تامین و نصب لوور های کارخانه نورد خود را شناسایی و انتحاب نماید. لذا متقاضیان محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۴۶۴۶۰ ۵۳۵ ۰۶۱ داخلی ۱۱۷ واحد خرید تماس حاصل فرمایید، ضمناً تاریخ تحویل پاکات مناقصه ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۷ می باشد.