مناقصه خرید دو ردیف غلتک تنگستن کارباید

باسمه تعالی

شرکت فولاد کاوه اروند در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی نسبت به خرید دو ردیف غلتک تنگستن کارباید اقدام نماید. لذا جهت شرکت در مناقصه فرم های پیوست را تکمیل و پیشنهادات مالی و فنی را به آدرس ایمیل ذکر شده در فرم طبق مدت زمان تعیین شده ارسال فرمایید.

 

فایل پیوست:

غلتک تنگستن کاربید

۰۰۰۰۱٫۰۱٫۲۵۵۰٫۱۱٫۱۰۶+

۰۰۰۰۱٫۰۱٫۲۵۵۰٫۱۱٫۱۰۵+