مناقصه خدماتی و نظافتی

بسمه تعالی

شرکت فولاد کاوه اروند در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای نسبت به اخذ پیمانکاربرای انجام کلیه فعالیت های خدماتی و نظافتی کارخانه نورد میلگرد و مفتول خود مطابق اسناد درج شده اقدام نماید. زمان بازدید و ارائه پیشنهاد قیمت از تاریخ ۰۸/ ۰۳/ ۱۴۰۳ تا ساعت ۱۶:۰۰ مورخ ۲۱ / ۰۳ / ۱۴۰۳ می باشد. لذا از علاقمندان واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت شرکت در این مناقصه و دریافت اسناد مناقصه، به لینک های ذیل مراجعه نمایند. جهت کسب اطلاعات تکمیلی با شماره تلفن ۰۶۱۵۳۵۴۶۴۶۰ داخلی ۲۱۷  (آقای امیدیان) تماس حاصل فرمایید.

لازم به ذکر است زمان بازدید و ارائه پیشنهاد قیمت از تاریخ ۲۴/ ۰۳/ ۱۴۰۳ تا ساعت ۱۶:۰۰ مورخ ۲۹/ ۰۳/ ۱۴۰۳ تمدید گردید.

پیش نویس قرارداد خدماتی

شرایط شرکت در مناقصه خدماتی و نظافتی

فرم شماره ۱

فرم شماره ۲

فرم شماره ۳

فرم شماره ۴