مناقصه تأمین غلطک های کارخانه نورد ۶۰۰ هزار تنی

بسمه تعالی

شرکت فولاد فولاد کاوه اروند در نظر دارد غلطک های کارخانه نورد ۶۰۰ هزار تنی خود را از طریق مناقصه عمومی تأمین کند. لذا از کلیه تأمین کنندگان درخواست می شود ظرف مدت یک هفته از تاریخ درج آگهی پیشنهادات خود را در قالب دو پاکت (فنی و مالی) به آدرس خوزستان، منطقه آزاد اروند، خرمشهر، سایت صنعتی منطقه آزاد اروند شرکت فولاد کاوه اروند ارسال نمایند و یا از طریق ایمیل Tco@aks.co.ir پیشنهادات خود را ارسال نمایند. 

 

شماره استند سایز غلطک تعداد مشخصات فنی
۱ تا ۶ ۸۰۰ * ۵۸۰ ۶۰ Spec1
۷ تا ۱۰ ۸۰۰ * ۵۱۰ ۵۰ Spec2
۱۱ تا ۱۴ ۶۰۰ * ۴۲۰ ۵۰ Spec3
۱۵ و ۱۶ ۶۰۰ * ۳۶۰ ۱۰۰ Spec4
۱۷ و ۱۸ ۸۰۰ * ۳۶۰ ۲۰۰ Spec4