مناقصه بارگیری ضایعات

بسمه تعالی

شرکت فولاد کاوه اروند( سهامی خاص) در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای نسبت به اخذ پیمانکار جهت انجام تفکیک، دسته بندی، جداسازی، برشکاری و بارگیری ضایعات خط تولید به وسیله بیل مکانیکی چنگک دار مطابق اسناد درج شده اقدام نماید. زمان بازدید و ارائه پیشنهاد قیمت از تاریخ ۰۸/ ۰۳/ ۱۴۰۳ تا ساعت ۱۶:۰۰ مورخ ۲۱ / ۰۳ / ۱۴۰۳ می باشد. لذا از علاقمندان واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت شرکت در این مناقصه و دریافت اسناد مناقصه، به لینک های ذیل مراجعه نمایند. جهت کسب اطلاعات تکمیلی با شماره تلفن ۰۶۱۵۳۵۴۶۴۶۰ داخلی ۲۱۷  (آقای امیدیان) تماس حاصل فرمایید.

پیش نویس قرارداد بارگیری ضایعات

شرایط شرکت در مناقصه بارگیری ضایعات

فرم شماره ۱

فرم شماره ۲

فرم شماره ۳

فرم شماره ۴