معرفی تکنولوژی های شرکت

معرفی تکنولوژی های شرکت کاوه پارس

تکنولوژی فولاد
تکنولوژی فولاد

تکنولوژی فولاد

برای ظرفیت تولید فولاد در حدود یک میلیون تن کوره های قوس الکتریکی و استفاده از گاز در احیاء مستقیم فولاد قابل طرح است . وظرفیت اقتصادی این روشها در همین حدود است که در توسعه این تکنولوژی به ۱/۵ میلیون تن افزایش یافته است. در مقابل ظرفیت مناسب اقتصادی برای سیستم کوره بلند در حدود ۲/۵ میلیون تن تولید فولاد در سال می باشد.

بنابراین انتخاب ظرفیت توسعه در انتخاب تکنولوژی موثر است. و باید مورد توجه قرار گیرد.

فولاد در جهان ۶۷ درصد با روش کنورتوری و ۳۳ درصد با روش احیای مستقیم تولید می‌شود.

در کشور ایران ۲۲ درصد با روش کنورتوری و ۷۸درصد با روش احیای مستقیم تولید می‌شود در حالی که هزینه انرژی در روش قوس الکتریکی بسیار بالاتر از روش دیگر است.

فرآیند سنگ آهن ( تن ) آماده سازی مواد کک (تن ) گاز (متر مکعب ) برق ( کیلو وات)
احیاء ۱٫۴- ۱٫۵ ۱٫۴-۱٫۶ ۳۴۰-۳۶۰ ۵۴۰ -۵۶۰
کوره بلند ۱٫۹- ۲٫۱ ۰٫۴-۰٫۶

وضعیت تکنولوژی فولاد

  • بر اساس آنالیزهای ارائه شده رتبه کنونی داخلی نسبت به رتبه مطلوب دارای فاصله معناداری می باشد.
  • با توجه به مجموع امتیازات داده شده، این صنعت بایستی حداقل به میزان ۲ برابر وضعیت فعلی اصلاح و بهبود یابد.

 

fulad

 

 

 

 

 

 

 

 


تکنولوژی سیمان

  • روش تر
  • روش نیمه تر
  • روش خشک

وضعیت تکنولوژی آلومینیوم