مزایده محصول صادراتی میلگرد

بسمه تعالی

 

شرکت فولاد کاوه اروند قصد دارد ۳۰۰۰ تن محصول صادراتی میلگرد را به فروش برساند، متقاضیان می توانند جهت ارائه پیشنهاد قیمت فرم مربوطه را از سایت aks.co.ir دریافت و تا تاریخ ۱۱ تیر ۹۹ تکمیل و ارسال نمایند.

 

فرم پیشنهاد قیمت:

دریافت فایل پیشنهاد قیمت