مزایده فروش اکسید آهن و میلگرد نرمال

باسمه تعالی

موضوع مزایده: فروش اکسید آهن (پودر اکسید) ، میلگرد نرمال (طول کوتاه)

به اطلاع می رساند شرکت فولاد کاوه اروند در نظر دارد بخشی از اقلام مازاد خود را به شرح ذیل از طریق مزایده به فروش برساند:

۱- میلگرد نرمال (طول کوتاه) تن۳۰۰

۲- اکسید آهن (پودر اکسید) تن۹۰۰

 

اسناد مزایده / فرم تعیین قیمت

فرم مزایده: از شرکت کنندگان محترم در مزایده مذکورتقاضا می شود فرم مزایده را از طریق لینک ذیل دانلود نموده و به دقت تکمیل نمایند:

۱- میلگرد نرمال (طول کوتاه

۲- اکسید آهن (پودر اکسید)

 

مدارک مورد نیاز:

اسناد اشخاص حقیقی / حقوقی

تصویر کارت ملی و شناسنامه تمام صفحات برای اشخاص حقیقی

تصویر تمام صفحات اساسنامه شرکت، آگهی تاسیس و یا آگهی تغییرات، تصویر شماره اقتصادی برای اشخاص حقوقی لازم به ذکر است پیشنهادات صرفاً میبایست به پست الکترونیک Sales@aks.co.ir ارسال گردد.

 

زمان ارسال پیشنهادات: روز چهارشنبه مورخ – ۱۴۰۰/۰۲/۰۱

تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت ۱۶ بعد از ظهر روز چهارشنبه مورخ – ۱۴۰۰/۰۲/۰۱

محل بازگشایی پاکات: کمیته فروش  شرکت  فولاد کاوه اروند

تلفن تماس جهت هماهنگی: ۵۳۵۴۶۴۶۰-۰۶۱ (داخلی ۱۰۵) / ۰۹۱۰۲۲۹۱۳۳۰

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک های ذیل مراجعه نمایید:

پودر اکسید

میلگرد نرمال