مزایده اقلام مازاد

باسمه تعالی

موضوع مزایده: فروش اقلام مازاد

به اطلاع می رساند شرکت فولاد کاوه اروند در نظر دارد بخشی از اقلام مازاد خود را به شرح ذیل از طریق مزایده به فروش برساند:

 

 شرح کالا

 مقدارتقریبی

 واحد

پودر اکسید ۴۰۰۰ تن
 بشکه فلزی ۲۰۰لیتری جای روغن ۶۰۰  عدد
 بشکه پلاستیکی۲۰۰ لیتری جای مواد شیمیایی  ۶۵۰  عدد
 قرقره خالی کابل کابل (آهنی)  ۴۰  عدد
 قرقره خالی کابل (چوبی)  ۶۰  عدد
 ضایعات گالوانیزه ۲۵  تن
 روغن سوخته  ۱۰٫۰۰۰  لیتر
 پرتی کابل ۴۰  تن
 ضایعات چوب و تخته  ۲۵  تن
 کنس و بیرینگ تعویضی ۱۰  تن
روغن ضایعاتی برگشتی از خط ۲۰٫۰۰۰ لیتر
غلطکهای اسقاط شده خط تولید ۱۰۸ عدد

 

اسناد مزایده / فرم تعیین قیمت

فرم مزایده: از شرکت کنندگان محترم در مزایده مذکورتقاضا می شود فرم مزایده را از طریق لینک ذیل دانلود نموده و به دقت تکمیل نمایند:

مدارک مورد نیاز:

ضمانتنامه بانکی به میزان ۲۰% مبلغ پیشنهادی

اسناد اشخاص حقیقی / حقوقی

تصویر کارت ملی و شناسنامه تمام صفحات برای اشخاص حقیقی

تصویر تمام صفحات اساسنامه شرکت، آگهی تاسیس و یا آگهی تغییرات، تصویر شماره اقتصادی برای اشخاص حقوقی

لازم به ذکر است پیشنهادات صرفاً می بایست ۲ پاکت  به صورت رسمی مهر و موم شده یکی شامل پیشنهاد قیمت و دیگری ضمانتنامه بانکی شرکت در مزایده و مدارک شخص یا شرکت، به آدرس خرمشهر،جاده مخصوص امام صادق(ع)، سایت صنعتی منطقه آزاد اروند، شرکت فولاد کاوه اروند، واحد حراست

زمان ارسال پیشنهادات: ۷ روز کاری

تاریخ بازگشایی پاکات: روز شنبه مورخ – ۱۴۰۱/۱۱/۰۸

محل بازگشایی پاکات: کمیته فروش  شرکت  فولاد کاوه اروند

تلفن تماس جهت هماهنگی: ۵۳۵۴۶۴۶۰-۰۶۱ (داخلی ۱۰۵-۱۰۸)

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک ذیل مراجعه نمایید:

اقلام مازاد

پودر اکسید