مزایده عمومی پودر اکسید

باسمه تعالی

شرایط شرکت در مزایده

موضوع مزایده: فروش اقلام مازاد

به اطلاع می رساند شرکت فولاد کاوه اروند در نظر دارد بخشی از اقلام مازاد خود را به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش برساند:

 شرح کالا مقدارتقریبی واحد
پودر اکسید۲،۲۰۰،۰۰۰  کیلوگرم 

الف- اسناد مزایده / فرم تعیین قیمت

فرم اعلام قیمت مزایده: از شرکت کنندگان محترم در مزایده مذکور تقاضا می شود فرم اعلام قیمت را از طریق لینک ذیل دانلود نموده و به دقت تکمیل و در پاکت (الف) قرار دهند.

ب- مدارک مورد نیاز:

  1. سپرده شرکت در مزایده به صورت ضمانتنامه بانکی به میزان ۵% مبلغ پیشنهادی یا چک صیادی ثبت شده به میزان ۲۰% مبلغ پیشنهادی
  2. اسناد اشخاص حقیقی / حقوقی

– تصویر کارت ملی و شناسنامه تمام صفحات برای اشخاص حقیقی

– تصویر تمام صفحات اساسنامه شرکت، آگهی تاسیس، آخرین تغییرات روزنامه رسمی، تصویر شماره اقتصادی برای اشخاص حقوقی، که همه مدارک می بایست به همراه سپرده در یک پاکت (ب) قرار داده شود.  

لازم به ذکر است پیشنهادات صرفاً می بایست ۲ پاکت (الف) و (ب)  به صورت در بسته و مهر و موم شده یکی شامل پیشنهاد قیمت و دیگری ضمانتنامه بانکی شرکت در مزایده و مدارک شخص یا شرکت، به آدرس خرمشهر،جاده مخصوص امام صادق(ع)، سایت صنعتی منطقه آزاد اروند، شرکت فولاد کاوه اروند، واحد حراست ارسال گردد.

* شرکت فولاد کاوه اروند در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادات واصله مختار است.

 زمان ارسال پیشنهادات: تا ساعت ۱۶ روز چهارشنبه مورخ : ۱۴۰۲/۰۷/۲۶

تاریخ بازگشایی پاکات: روز دوشنبه مورخ – ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۱ صبح

محل بازگشایی پاکات:  شرکت  فولاد کاوه اروند

تلفن تماس جهت هماهنگی: ۵۳۵۴۶۴۶۰-۰۶۱ (داخلی ۱۰۵)

جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک ذیل مراجعه نمایید:

مزایده پودر اکسید