ثبت رکورد تولید

در سال مهارتورم و رشد تولید با همت بلند پولاد مردان فولاد کاوه اروند به لطف و عنایت پروردگار مهربان و در سایه تلاش و همدلی همکاران گرامی بار دیگر به رکورد جدید تولید روزانه سایز ۲۰ به میزان ۱۵۸۴ رسیدند