طی حکمی مدیر عامل گسترش صنایع معدنی کاوه پارس آقای مهندس علی بختیاری را بعنوان مدیر عامل شرکت فولاد کاوه اروند منصوب کردند

باسمه تعالی

در مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ جلسه تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت فولاد کاوه اروند با حضور جناب آقای مهندس نظام آبادی مدیر عامل محترم هلدینگ کاوه پارس در محل کارخانه این شرکت برگزار گردید. در این جلسه جناب آقای مهندس نظام آبادی با معرفی آقای مهندس علی بختیاری بعنوان مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت فولاد کاوه اروند از زحمات آقای عباس تفضلی در زمان تصدی ایشان تشکر و قدردانی نمودند.