بازید جناب آقای مهندس فتاح از موکب بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در مرز شلمچه

بازید جناب آقای مهندس فتاح از موکب بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در مرز شلمچه (پنجشنبه ۱۸ مهر ماه ۱۳۹۸)