بازدید مهندس نظام آبادی مدیرعامل هلدینگ گسترش صنایع معدنی کاوه پارس

باسمه تعالی

بازدید آقای مهندس نظام آبادی مدیرعامل هلدینگ گسترش صنایع معدنی کاوه پارس از شرکت فولاد کاوه اروند

تاریخ بازدید: ۱۴۰۱/۱۱/۰۳