بازدید معاونت محترم اقتصادی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی از کارخانه نورد میلگرد و مفتول شرکت فولاد کاوه اروند

باسمه تعالی

جناب آقای مهندس اتابک معاونت محترم اقتصادی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ایران بهمراه جناب آقای مهندس نظام آبادی مدیر عامل محترم شرکت هلدینگ گسترش صنایع معدنی کاوه پارس در مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۸ ازکارخانه تولید میلگرد و مفتول شرکت فولاد کاو اروند بازدید بعمل آوردند و همزمان با حضور ایشان تولید مفتول در این کارخانه راه اندازی گردید.