بازدید مدیر عامل هلدینگ گسترش صنایع معدنی کاوه پارس

بسمه تعالی

بازدید مدیرعامل محترم شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع معدنی کاوه پارس جناب آقای مهندس اتابک در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸