بازدید جناب آقای براتلو، ریاست محترم حراست بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و مدیرعامل محترم شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس از شرکت فولاد کاوه اروند و موکب شلمچه

بازدید جناب آقای براتلو، ریاست محترم حراست بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و مدیرعامل محترم شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس از شرکت فولاد کاوه اروند و موکب شلمچه