بازدید آقای مهندس نظام آبادی

باسمه تعالی

بازدید آقای مهندس نظام آبادی مدیرعامل هلدینگ گسترش صنایع معدنی کاوه پارس از شرکت فولاد کاوه اروند

تاریخ بازدید: ۱۴۰۱/۰۹/۱۶