بارگیری حمل ضایعات و اجاره دو دستگاه لیفتراک

بسمه تعالی

شرکت فولاد کاوه اروند در نظر دارد بارگیری حمل ضایعات و اجاره دو دستگاه لیفتراک بوم کوتاه ۴ و ۸ تن را در قالب دو مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط به مدت یک سال واگذار نماید.

لذا بدینوسیله از کلیه شرکتهای صلاحیت بندی شده و دارای سوابق کاری مناسب دعوت بعمل می آید از تاریخ نشر آگهی به مدت دو هفته با در دست داشتن فرم تکمیل شده پیوست بصورت پلمپ و ممهور در وقت اداری جهت تحویل به واحد حراست به نشانی خرمشهر جاده مخصوص امام صادق (ع) شهرک صنعتی خرمشهر شرکت فولاد کاوه اروند و یا به نشانی اینترنتی purchase@aks.co.ir ارسال نمایند.

جهت دریافت مستندات به لینک های ذیل مراجعه نمایید: