افتخارات ( گواهینامه ها)

لیست گواهی نامه ها و تقدیر نامه های شرکت کاوه پارس بدین شرح است:

 

تقدیر نامه ستاد اقامه نماز
تقدیر نامه ستاد اقامه نماز
لوح تقدیر روابط عمومی برتر
لوح تقدیر روابط عمومی برتر
گواهینامه مدیریت کیفیت
گواهینامه مدیریت کیفیت
گواهینامه ISO9001 شرکت سامیک
گواهینامه ISO9001 سامیک
گواهی رتبه شرکت سامیک
گواهی رتبه شرکت سامیک