اعلام عمومی نمایندگی فروش داخلی

بسمه تعالی

شرکت فولاد کاوه اروند در نظر دارد از طریق اعلام عمومی، نمایندگی فروش داخلی خود را شناسایی نماید، لذا متقاضیان می توانند جهت اطلاعات بیشتر به لینک ذیل مراجعه نمایند.

لینک شرایط نمایندگی فروش داخلی:
شرایط نمایندگی فروش داخلی

 

شماره تماس: ۳-۵۳۵۴۶۴۶۰-۰۶۱         داخلی: ۱۰۵