آگهی تمدید مناقصه

کارفرما: شرکت فولاد کاوه اروند(سهامی خاص)، شماره ثبت ۲۶۶۳

موضوع: مناقصه دو مرحله ای جهت طراحی و تامین و نصب و راه اندازی سیستم اعلان حریق و آتش نشانی اتوماتیک مربوط به کارخانه نورد میلگرد و مفتول

 باطلاع کلیه شرکت کننده گان در مناقصه می رساند ، آخرین مهلت تحویل پیشنهاد فنی تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۲/۰۸تمدید گردید.